Loading...
Trang chủ Điều khoản sử dụng website
Điều khoản sử dụng website
10/03/2018 - 2074 lượt xem
Xin hãy đọc kỹ những điều khoản của bản thỏa thuận sử dụng khi truy cập vào Website Bùi Văn Dũng, và nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Bản thỏa thuận này, xin vui lòng không truy cập vào Website của đồng chí Bùi Văn Dũng. Việc bạn truy cập, sử dụng trang Web “Bùi Văn Dũng” có nghĩa là bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc với điều khoản, điều kiện của bản thỏa thuận sử dụng này.

I. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả hình ảnh, biểu tượng, và tất cả các nội dung khác (gọi tắt là Nội dung) tại Website này thuộc sở hữu của đồng chí Bùi Văn Dũng hoặc các tổ chức, cá nhân khác được trích dẫn một cách hợp pháp. Bạn chỉ được xem Nội dung khi:

– Bạn chỉ sử dụng cho mục đích cá nhân chứ không phải cho mục đích thương mại.

– Bạn không sao chép, xuất bản hoặc sử dụng lại Nội dung.

– Bạn không chỉnh sửa Nội dung.

– Bạn không di chuyển bất kỳ bản quyền, thương hiệu và các Nội dung độc quyền khác trên Website.

Ngoại trừ việc cho phép rõ ràng như trên, nghiêm cấm mọi việc sao chép, điều chỉnh hoặc sử dụng lại Nội dung Website mà không có sự cho phép trước bằng văn bản. Để yêu cầu sử dụng nội dung, bạn có thể liên hệ với đồng chí Bùi Văn Dũng. Nếu được chấp thuận, Bạn phải bảo đảm là việc sử dụng nội dung của Bạn sẽ phù hợp với Quy định này và việc sử dụng này không vi phạm quyền, lợi ích của các cá nhân, tổ chức khác hoặc vi phạm nghĩa vụ luật pháp của cá nhân, tổ chức khác.

II. Miễn trừ trách nhiệm

“Miễn trừ trách nhiệm” được hiểu là các điều kiện, điều khoản và quy định nội dung công bố dưới đây về từ chối trách nhiệm và không phải chịu trách nhiệm của đồng chí Bùi Văn Dũng đối với bất kỳ tổ chức, cá nhân nào truy cập, sử dụng, dẫn chiếu, tham khảo cơ sở dữ liệu tại website: http://www.buivandung.vn/ hoặc những tên miền khác có dẫn đến website này dưới mọi hình thức.

Tất cả những người truy cập vào website: http://www.buivandung.vn/ được xem như mặc nhiên đã đọc kỹ và hiểu rõ những điều kiện, điều khoản này và chấp thuận một cách tự nguyện tất cả quy định đưa ra dưới đây:

1. Đồng chí Bùi Văn Dũng đảm bảo rằng, mọi thông tin và dữ liệu tại Trang web, được cung cấp với mức độ tin cậy cao nhất, tuy nhiên các thông tin trên website của đồng chí Bùi Văn Dũng chỉ mang tính chất tham khảo. Do mỗi vụ việc cụ thể có hoàn cảnh và mức độ phức tạp rất khác nhau, vì vậy Quý vị khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

2. Toàn bộ cơ sở dữ liệu lưu trữ tại Website này chỉ có giá trị tham khảo hữu ích đối với người truy cập, do đó đồng chí Bùi Văn Dũng không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với bất cứ người truy cập nào sử dụng cơ sở dữ liệu trong trang Web này với bất cứ mục đích nào.

3. Đồng chí Bùi Văn Dũng không chịu trách nhiệm pháp lý nếu người truy cập thực hiện bất kỳ cách thức nào tải những thông tin, sao chép, chỉnh sửa, diễn đạt sai, gửi đi hoặc phát hành cơ sở dữ liệu.

4. Đồng chí Bùi Văn Dũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các nội dung của bất kỳ website nào được kết nối hoặc bất kỳ đường dẫn kết nối đến Website này. Đồng chí Bùi Văn Dũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi vấn đề phát sinh, liên quan hoặc xuất phát từ việc sử dụng hoặc không sử dụng Website bao gồm nhưng không chỉ giới hạn bởi mọi vấn đề về phần mềm hoặc dữ liệu máy tính.

5. Đồng chí Bùi Văn Dũng cũng không chịu trách nhiệm đối với các các lỗi, sự cố máy tính, thiết bị mạng do truy cập vào website này tại thời điểm website này bị lỗi kỹ thuật do vô ý, do bị các tổ chức, cá nhân khác xâm hại hoặc phá hoại.

6. Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý vô điều kiện chấp nhận các điều khoản của quyền chối từ này và đồng chí Bùi Văn Dũng có thể sửa đổi lại mà không cần thông báo cho bạn. Xin vui lòng xem trang này thường xuyên nếu có bất kì thông tin nào được sửa đổi. Việc bạn tiếp tục sử dụng Website này đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận những điều kiện thay đổi trong bản “Thỏa thuận sử dụng”.

III. Bồi thường

Bạn có nghĩa vụ bồi thường cho đồng chí Bùi Văn Dũng hoặc bất cứ bên thứ ba nào cho toàn bộ hay bất cứ thiệt hại thực tế nào mà phần lỗi được xác định là do Bạn khi xảy ra một trong các tình huống dưới đây:

– Vi phạm các Điều khoản sử dụng này hoặc Chính sách bảo mật hoặc các Thỏa thuận sử dụng.

– Vi phạm các quy định và pháp luật hiện hành gây thiệt hại cho đồng chí Bùi Văn Dũng.

– Sự vô ý hoặc hành vi cố ý làm sai của Bạn gây ảnh hưởng/thiệt hại đến đồng chí Bùi Văn Dũng.

– Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền lợi hợp pháp của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

IV. Chính sách bảo mật

Tất cả những thông tin nhập vào Website này được áp dụng theo Chính sách bảo mật của đồng chí Bùi Văn Dũng.

V. Sửa đổi Điều khoản sử dụng

Đồng chí Bùi Văn Dũng có thể thay đổi, điều chỉnh Điều khoản sử dụng này theo quyết định của mình mà không cần thông báo cho Bạn. Bạn có thể xem những thông tin mới cập nhật vào bất cứ lúc nào tại Website này. Nếu Bạn tiếp tục sử dụng website này có nghĩa là Bạn chấp nhận và đồng ý tuân theo Điều khoản sử dụng mới được cập nhật

 
 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC BÀI GIỚI THIỆU KHÁC:
Giới thiệu chung (31/03)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
4
Tổng truy cập:
4.142.900