Loading...
Quy mô không đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn)
06/11/2016 - 2828 lượt xem
Trong trường hợp này, sự thay đổi số lượng đầu ra có thể không theo đúng sự thay đổi của số lượng đầu vào biến đổi. Đầu tiên, nếu chúng ta gia tăng liên tiếp, đều đặn số lượng đầu vào biến đổi trong một đơn vị thời gian, số lượng đầu ra có thể tăng lên với tốc độ ngày càng nhanh nhờ có sự phối hợp hợp lý của các đầu vào và phát huy công suất của máy móc. Vì vậy, trung phí sẽ giảm dần và lợi suất tăng dần lên.
Đường ngân sách (06/11)
Thặng dư tiêu dùng (06/11)
Tổng sản lượng, sản lượng biên tế, và sản lượng trung bình
06/11/2016 - 5481 lượt xem
Đường đẳng lượng
06/11/2016 - 3552 lượt xem
Đường đẳng ích (đường cong bàng quan)
06/11/2016 - 20420 lượt xem
Quy mô thay đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn dài hạn)
06/11/2016 - 2564 lượt xem
Hiệu năng sản xuất đạt cao nhất
06/11/2016 - 2362 lượt xem
Giá bán trên thị trường
07/09/2016 - 1895 lượt xem
Trong điều kiện thị trường cạnh tranh hoàn toàn, người bán là người chấp nhận giá, người bán phải bán sản phẩm của mình theo giá thị trường. Nhưng trong thị trường độc quyền hoàn toàn, nhà độc quyền là người thực sự ấn định giá. Tuy nhiên, nhà độc quyền không thể bán hết sản phẩm của mình với bất kỳ mức giá nào mà nhà độc quyền muốn.
Chính sách ấn định giá trần
04/09/2016 - 3320 lượt xem
Đường cầu đối trước xí nghiệp trong điều kiện độc quyền hoàn toàn
04/09/2016 - 1794 lượt xem
Sử dụng chính sách thuế trong thị trường độc quyền
04/09/2016 - 1936 lượt xem
Lễ công bố quyết định thành lập Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam, phát trên Truyền hình thanh niên VOV
Đang online:
3
Tổng truy cập:
4.130.313