Loading...
Giải thích các điều ước quốc tế
31/07/2016 - 3120 lượt xem
Các nguyên tắc cơ bản về việc giải thích điều ước trong luật quốc tế được quy định tại Điều 31 và 32 của Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế. Điều 31 (1) quy định rằng một điều ước “phải được giải thích một cách đúng đắn, phù hợp với nghĩa thông thường của các điều khoản của điều ước trong ngữ cảnh của chúng và phù hợp với các mục tiêu của điều ước”.
Công bố và đăng ký điều ước quốc tế (28/04)
Gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên (28/04)
Phê duyệt điều ước quốc tế
28/04/2016 - 2845 lượt xem
Phê chuẩn điều ước quốc tế
28/04/2016 - 4035 lượt xem
Các thỏa thuận quốc tế
28/04/2016 - 4408 lượt xem
Điều ước quốc tế
28/04/2016 - 4006 lượt xem
Phó Chủ tịch Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam Bùi Văn Dũng dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2015
Đang online:
2
Tổng truy cập:
4.160.791