Loading...
Giải thích các điều ước quốc tế
31/07/2016 - 3085 lượt xem
Các nguyên tắc cơ bản về việc giải thích điều ước trong luật quốc tế được quy định tại Điều 31 và 32 của Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế. Điều 31 (1) quy định rằng một điều ước “phải được giải thích một cách đúng đắn, phù hợp với nghĩa thông thường của các điều khoản của điều ước trong ngữ cảnh của chúng và phù hợp với các mục tiêu của điều ước”.
Công bố và đăng ký điều ước quốc tế (28/04)
Gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên (28/04)
Phê duyệt điều ước quốc tế
28/04/2016 - 2809 lượt xem
Phê chuẩn điều ước quốc tế
28/04/2016 - 3975 lượt xem
Các thỏa thuận quốc tế
28/04/2016 - 4352 lượt xem
Điều ước quốc tế
28/04/2016 - 3952 lượt xem
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
9
Tổng truy cập:
4.148.435