Loading...
Giải thích các điều ước quốc tế
31/07/2016 - 3085 lượt xem
Các nguyên tắc cơ bản về việc giải thích điều ước trong luật quốc tế được quy định tại Điều 31 và 32 của Công ước Viên về Luật điều ước quốc tế. Điều 31 (1) quy định rằng một điều ước “phải được giải thích một cách đúng đắn, phù hợp với nghĩa thông thường của các điều khoản của điều ước trong ngữ cảnh của chúng và phù hợp với các mục tiêu của điều ước”.

Từ “ngữ cảnh” nhằm mục đích giải thích một điều ước, được định nghĩa tại Điều 31 (2) bổ sung cho văn bản, bao gồm cả lời nói đầu và các phụ lục, bao gồm:

(a)  Thỏa thuận bất kỳ liên quan đến điều ước được lập giữa tất cả các bên liên quan đến việc ký kết điều ước;

(b)  Văn kiện bất kỳ được một bên hoặc các bên làm ra liên quan đến việc ký kết điều ước và được chấp nhận bởi các bên khác như là một văn kiện liên quan đến điều ước.

Đồng thời phải xem xét, phù hợp với Điều 31(3), cùng với ngữ cảnh

(a)  Thỏa thuận tiếp theo bất kỳ giữa các bên về việc giải thích điều ước hoặc việc áp dụng các điều khoản của điều ước;

(b)  Thực tiễn bất kỳ nảy sinh về sau trong việc áp dụng cho các quan hệ giữa các bên;

Điều 31(4) cho phép các bên tham gia một điều ước đưa ra nghĩa cụ thể cho một thuật ngữ hay điều khoản.

Theo Điều 32, có thể cần đến các công cụ bổ sung cho việc giải thích, bao gồm quá trình chẩn bị điều ước và bối cảnh ký kết điều ước, để khẳng định nghĩa nảy sinh trong quá trình áp dụng Điều 31 hoặc để xác định nghĩa khi việc giải thích theo Điều này lại tạo ra lưỡng nghĩa hoặc sự không rõ nghĩa hoặc dẫn tới kết quả vô lý hoặc rõ ràng là bất hợp lý.

Những nguyên tắc giải thích điều ước này trong bối cảnh sở hữu trí tuệ đã được sử dụng trong một số quy định của Ban bồi thẩm và Cơ quan giải quyết khiếu nại liên quan đến các tranh chấp nảy sinh từ Hiệp định TRIPS.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Công bố và đăng ký điều ước quốc tế (28/04)
Gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên (28/04)
Phê duyệt điều ước quốc tế (28/04)
Phê chuẩn điều ước quốc tế (28/04)
Các thỏa thuận quốc tế (28/04)
Điều ước quốc tế (28/04)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
4
Tổng truy cập:
4.148.401