Loading...
Mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận
14/07/2016 - 6884 lượt xem
Đứng trước đường cầu hoàn toàn co dãn, để tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp phải điều chỉnh mức sản lượng cung ứng của mình cho phù hợp với từng mức giá trên thị trường. Như vậy, tương ứng với mức giá trên thị trường, doanh nghiệp phải chọn cho mình một mức sản lượng thích hợp để có thể thu được lợi nhuận tối đa. Doanh nghiệp sẽ chọn lựa mức sản lượng đó bằng cách lấy đồ thị đường MC đặt chồng lên đồ thị đường MR, hai đường này sẽ cắt nhau tại một điểm. Giao điểm của 2 đường này sẽ chỉ ra mức sản lượng mang lại lợi nhuận tối đa.
Quá trình điều chỉnh chi phí sản xuất của các doanh nghiệp (14/07)
Tính chất của chi phí (14/07)
Xu hướng của lợi nhuận kinh tế trong dài hạn và sự cân bằng có sức cạnh tranh trong dài hạn
14/07/2016 - 784 lượt xem
Quy mô sản xuất tối ưu và mức sản lượng tối ưu
14/07/2016 - 9771 lượt xem
Mức sản lượng mang lại lời tối đa và thiết lập quy mô sản xuất phù hợp
14/07/2016 - 665 lượt xem
Biến phí (VC: Variable cost)
14/07/2016 - 747 lượt xem
Định phí (FC: Fixed cost)
14/07/2016 - 696 lượt xem
Thặng dư của nhà sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn
14/07/2016 - 751 lượt xem
Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ số co dãn theo giá của cầu
08/07/2016 - 879 lượt xem
Quan sát hành vi của người tiêu dùng ta nhận thấy có một số mặt hàng người tiêu dùng phản ứng rất mạnh trước sự biến động giá, nhưng cũng có một số mặt hàng người tiêu dùng phản ứng rất yếu trước sự biến động giá. Hay nói tổng quát, độ co dãn của cầu theo giá của các hàng hoá khác nhau có sự khác biệt.
Quy luật lợi suất giảm dần (định luật thu hoạch thêm tiệm giảm)
08/07/2016 - 2361 lượt xem
Co dãn theo giá của cung
08/07/2016 - 772 lượt xem
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
1
Tổng truy cập:
4.142.880