Loading...
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh
10/05/2016 - 1118 lượt xem

Bộ máy hành chính ở cơ sở là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là nơi chuyển tải các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. Nói cách khác, cán bộ cơ sở có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân thực hiện đạt được các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

 

Chính vì vậy, việc quy hoạch cán bộ cơ sở không nên chỉ dừng lại ở các chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt mà còn cần chú ý đến các chức danh khác và đội ngũ làm công tác chuyên môn. Từ đó, xác định việc quy hoạch một cách bài bản, khoa học, đúng người đúng việc gắn với đánh giá, đào tạo và bố trí sử dụng sau đào tạo; lựa chọn, phát hiện những cán bộ trẻ có triển vọng để tạo nguồn cán bộ có chất lượng cao, đáp ứng được yêu cầu thực tế và lâu dài, đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

 

Đánh giá cán bộ công chức hàng năm cần lấy kết quả hoàn thành nhiệm vụ làm thước đo năng lực của cán bộ công chức. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cần đa dạng hóa các loại hình, nhất là bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, tăng cường các nội dung mang tính thực tiễn; chú trọng năng lực, trí tuệ, phẩm chất chính trị, đạo đức, hoạt động thực tiễn và gắn với quy hoạch, tránh tình trạng chạy theo số lượng (một số địa phương cử cán bộ đi đào tạo chưa đúng với quy hoạch, chưa phù hợp với nhu cầu thực tế). Cán bộ sau khi được đào tạo cần bố trí sử dụng đúng với chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm bồi dưỡng bí thư chi bộ, trưởng thôn, khối phố làm nòng cốt cho đội ngũ cán bộ cơ sở.

 

Bên cạnh đó, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của từng tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, lắng nghe ý kiến đóng góp của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên để có biện pháp chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời.

 

Thực tế ở các địa phương cho thấy, trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, việc nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, trong đó nâng cao hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền có ý nghĩa quan trọng. Điều đó đòi hỏi chính quyền cơ sở phải làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Phát triển kinh tế miền núi bền vững và hiệu quả cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp (10/05)
Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn (10/05)
Cần tạo sự đồng thuận trong luân chuyển cán bộ về cơ sở (10/05)
Để làm tốt công tác cải cách hành chính cần xây dựng nhiều giải pháp mang tính đột phá (10/05)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý (10/05)
Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ (10/05)
Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý (10/05)
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian tới (10/05)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ địa phương (10/05)
Lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch (10/05)
Cần quan tâm hơn nữa tới chất lượng giáo dục của các tỉnh miền núi (10/05)
Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài (10/05)
Phó Chủ tịch Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam Bùi Văn Dũng dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2015
Đang online:
1
Tổng truy cập:
3.525.193