Loading...
Lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch
10/05/2016 - 1042 lượt xem

Việc xây dựng quy hoạch cán bộ phải căn cứ vào nhiệm vụ chính trị cụ thể của từng ban, ngành, địa phương. . . trên cơ sở đó mà đề ra yêu cầu quy họach cán bộ cho phù hợp với tình hình thực tế, việc quy hoạch cán bộ phải dựa trên nhiều nguồn, phục vụ nhiều lĩnh vực: cán bộ Đảng, chính quyền, các đoàn thể quần chúng…

 

Những cán bộ được chọn đưa vào diện quy hoạch phải được cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá toàn diện các mặt: phẩm chất đạo đức, quan điểm, lập trường, lối sống đến trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, trong rèn luyện và học tập… Những cán bộ này phải thể hiện rõ tinh thần vượt khó, sáng tạo, có trách nhiệm, có tinh thần phê bình và tự phê bình, có tinh thần xây dựng và thẳng thắn, dám bảo vệ cái đúng, có chính kiến rõ ràng khi giải quyết vấn đề.

 

Để đánh giá các cán bộ thuộc diện quy hoạch một cách khách quan nên sử dụng nhiều kênh thông tin để thăm dò dư luận: các cấp ủy Đảng, tổ chức chính quyền, các đoàn thể quần chúng nơi cán bộ trên đang công tác và nơi cán bộ đó đang cư trú tại địa phương... trên cơ sở đó tổng hợp, phân tích để có một kết luận chung. Mạnh dạn đưa cán bộ trẻ có triển vọng về cơ sở công tác nhằm cọ xát thực tiễn. Nếu làm tốt quy hoạch cán bộ thì các cơ quan, ban ngành, địa phương sẽ có một đội ngũ cán bộ kế thừa vững vàng, có bản lĩnh để đảm nhận các cương vị được phân công.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Phát triển kinh tế miền núi bền vững và hiệu quả cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp (10/05)
Giải quyết việc làm cho thanh niên nông thôn (10/05)
Cần tạo sự đồng thuận trong luân chuyển cán bộ về cơ sở (10/05)
Để làm tốt công tác cải cách hành chính cần xây dựng nhiều giải pháp mang tính đột phá (10/05)
Thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý (10/05)
Công tác nhận xét, đánh giá cán bộ (10/05)
Công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý (10/05)
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã trong thời gian tới (10/05)
Nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ địa phương (10/05)
Xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh (10/05)
Cần quan tâm hơn nữa tới chất lượng giáo dục của các tỉnh miền núi (10/05)
Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa mang tính chiến lược lâu dài (10/05)
Phó Chủ tịch Liên hiệp Trí tuệ Việt Nam Bùi Văn Dũng dự Diễn đàn Xúc tiến xuất khẩu Việt Nam 2015
Đang online:
6
Tổng truy cập:
3.525.167