Loading...
Các công trình nghiên cứu pháp lý về sở hữu trí tuệ quốc tế
06/05/2016 - 2895 lượt xem

Điều 38 Quy chế Tòa án quốc tế cũng đề cập đến các công trình nghiên cứu pháp lý của các luật gia có trình độ cao như là một nguồn thứ hai của luật quốc tế. Tòa án ở các nước theo hệ thống luật chung có khuynh hướng dễ dàng chấp nhận việc tham khảo các công trình nghiên cứu khoa học hơn là các tòa án ở những nước theo hệ thống luật dân sự.

 

Trong lĩnh vực luật sở hữu trí tuệ quốc tế đang phát triển nhanh chóng, các công trình nghiên cứu của các luật gia có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường tính chắc chắn và chặt chẽ.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) (03/09)
Quyền sở hữu trí tuệ trong TPP (03/09)
Thực thi quyền theo Hiệp định TRIPS (31/07)
Các tổ chức quốc tế liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ (06/05)
Luật điều ước về sở hữu trí tuệ quốc tế (06/05)
Mối quan hệ giữa các cơ quan hành chính nhà nước và thẩm quyền chuyên môn trong việc phân cấp quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ (28/04)
Chủ thể của thủ tục hành chính (29/04)
Phê chuẩn điều ước quốc tế (28/04)
Các thỏa thuận quốc tế (28/04)
Điều ước quốc tế (28/04)
Cơ chế hết quyền khu vực trong Hiệp định TRIPS (28/04)
Gia nhập điều ước quốc tế nhiều bên (28/04)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
7
Tổng truy cập:
4.148.443