Loading...
Hiệu năng sản xuất đạt cao nhất
06/11/2016 - 2401 lượt xem

Thị trường cạnh tranh hoàn toàn là một thị trường rộng lớn, mỗi doanh nghiệp có thể bán hết bất kỳ mức sản lượng nào theo giá thị trường, và sự cạnh tranh diễn ra rất gay gắt. Vì vậy, mỗi doanh nghiệp phải tìm cách giảm chi phí sản xuất xuống mức thấp nhất, bằng cách thiết lập quy mô sản xuất tối ưu và sản xuất tại mức sản lượng tối ưu.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Quy mô không đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn) (06/11)
Đường ngân sách (06/11)
Thặng dư tiêu dùng (06/11)
Tổng sản lượng, sản lượng biên tế, và sản lượng trung bình (06/11)
Đường đẳng lượng (06/11)
Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) (06/11)
Quy mô thay đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn dài hạn) (06/11)
Giá bán trên thị trường (07/09)
Chính sách ấn định giá trần (04/09)
Đường cầu đối trước xí nghiệp trong điều kiện độc quyền hoàn toàn (04/09)
Sử dụng chính sách thuế trong thị trường độc quyền (04/09)
Mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận (14/07)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
4
Tổng truy cập:
4.142.842