Loading...
Đường đẳng lượng
06/11/2016 - 3607 lượt xem

Đường đẳng lượng là đường thể hiện tất cả những phối hợp khác nhau của số lượng các đầu vào có khả năng thay thế trong sản xuất để cho ra số lượng đầu ra như nhau.

Để thể hiện những mức số lượng đầu ra khác nhau khi sử dụng các phối hợp số lượng đầu vào khác nhau chúng ta dùng biểu đồ đẳng lượng.

Biểu đồ đẳng lượng cho biết mỗi đường đẳng lượng thể hiện một mức số lượng đầu ra. Những số lượng đầu ra lớn hơn được thể hiện bởi các đường đẳng lượng cao hơn (xa gốc toạ độ hơn). Như vậy, thông qua biểu đồ đẳng lượng sẽ cho chúng ta biết được mức sản lượng tối đa của mỗi tỷ lệ phối hợp số lượng các đầu vào.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Quy mô không đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn) (06/11)
Đường ngân sách (06/11)
Thặng dư tiêu dùng (06/11)
Tổng sản lượng, sản lượng biên tế, và sản lượng trung bình (06/11)
Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) (06/11)
Quy mô thay đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn dài hạn) (06/11)
Hiệu năng sản xuất đạt cao nhất (06/11)
Giá bán trên thị trường (07/09)
Chính sách ấn định giá trần (04/09)
Đường cầu đối trước xí nghiệp trong điều kiện độc quyền hoàn toàn (04/09)
Sử dụng chính sách thuế trong thị trường độc quyền (04/09)
Mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận (14/07)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
6
Tổng truy cập:
4.148.359