Loading...
Tổng sản lượng, sản lượng biên tế, và sản lượng trung bình
06/11/2016 - 5556 lượt xem

Tổng sản lượng (TP: total product): là sản lượng tối đa đạt được của toàn bộ đầu vào biến đổi làm việc trong điều kiện cho trước.

Sản lượng biên tế (MP: marginal product): là sản lượng tăng thêm (hay giảm đi) do tăng thêm (hay giảm đi) 1 đơn vị đầu vào biến đổi. Hay nói tổng quát, sản lượng biên tế là sự thay đổi trong tổng sản lượng do thay đổi 1 đơn vị đầu vào biến đổi.

Sản lượng trung bình (AP: average product): là sản lượng tính bình quân cho một đơn vị đầu vào biến đổi.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Quy mô không đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn) (06/11)
Đường ngân sách (06/11)
Thặng dư tiêu dùng (06/11)
Đường đẳng lượng (06/11)
Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) (06/11)
Quy mô thay đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn dài hạn) (06/11)
Hiệu năng sản xuất đạt cao nhất (06/11)
Giá bán trên thị trường (07/09)
Chính sách ấn định giá trần (04/09)
Đường cầu đối trước xí nghiệp trong điều kiện độc quyền hoàn toàn (04/09)
Sử dụng chính sách thuế trong thị trường độc quyền (04/09)
Mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận (14/07)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
6
Tổng truy cập:
4.142.873