Loading...
Đường ngân sách
06/11/2016 - 3516 lượt xem

Đường ngân sách là đường thể hiện những giỏ hàng khác nhau trên thị trường nhưng có cùng một mức chi tiêu đúng bằng thu nhập của người tiêu dùng.

Đường ngân sách còn được gọi là đường giới hạn tiêu dùng vì đường ngân sách cho chúng ta biết với thu nhập hiện có, người tiêu dùng chỉ có khả năng mua một trong những giỏ hàng nằm từ đường ngân sách trở xuống. Một trong những giỏ hàng nằm ngay trên đường ngân sách cho biết người tiêu dùng đã chi vừa hết thu nhập hiện có; một trong những giỏ hàng nằm phía dưới đường ngân sách thể hiện người tiêu dùng chưa chi hết thu nhập hiện có; và một trong trong những giỏ hàng ở phía trên và bên ngoài đường ngân sách thì người tiêu dùng không có khả năng mua vì phần chi trả cho một trong những giỏ hàng này vượt quá khả năng thu nhập hiện có của họ.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Quy mô không đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn) (06/11)
Thặng dư tiêu dùng (06/11)
Tổng sản lượng, sản lượng biên tế, và sản lượng trung bình (06/11)
Đường đẳng lượng (06/11)
Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) (06/11)
Quy mô thay đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn dài hạn) (06/11)
Hiệu năng sản xuất đạt cao nhất (06/11)
Giá bán trên thị trường (07/09)
Chính sách ấn định giá trần (04/09)
Đường cầu đối trước xí nghiệp trong điều kiện độc quyền hoàn toàn (04/09)
Sử dụng chính sách thuế trong thị trường độc quyền (04/09)
Mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận (14/07)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
4
Tổng truy cập:
4.148.364