Loading...
Quy mô thay đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn dài hạn)
06/11/2016 - 2600 lượt xem

Chúng ta sẽ nghiên cứu sự thay đổi của số lượng đầu ra trước sự gia tăng đều đặn số lượng sử dụng của tất cả các đầu vào trong mỗi đơn vị thời gian. Có thể phân ra 3 trường hợp sau:

- Lợi xuất không đổi theo quy mô

Thực tế có một số quá trình sản xuất mà người ta nhận thấy rằng: nếu tăng số lượng của tất cả các đầu vào, thì số lượng đầu ra cũng tăng theo cùng một tỷ lệ. Như vậy, nếu chúng ta thay đổi quy mô sản xuất thì trung phí vẫn không đổi nên lợi suất cũng không đổi. Trường hợp này thường xảy ra đối với các ngành sản xuất mang tính thủ công.

- Lợi suất tăng theo quy mô

Trong thực tế cũng có một số quá trình sản xuất mà nếu chúng ta tăng tất cả số lượng các đầu vào thì sản lượng sẽ tăng lên với tỷ lệ lớn hơn, trung phí giảm dần và lợi suất tăng dần. Đây là một quy luật kinh tế chi phối hầu hết các quá trình sản xuất kinh doanh trong dài hạn. Vì khi sản xuất với quy mô lớn chúng ta sẽ có điều kiện:

+ Tiết kiệm được các khoản chi phí gián tiếp sản xuất.

+ Thực hiện việc phân công chuyên môn hoá lao động.

+ Sử dụng các loại máy móc và dây chuyền sản xuất hiện đại.

- Lợi suất giảm vì quy mô

Tuy nhiên, khi quy mô sản xuất của chúng ta đủ lớn để thủ lợi toàn bộ các điều kiện giảm phí nhờ tăng quy mô. Trong trường hợp này nếu chúng ta tiếp tục tăng quy mô sản xuất thì chi phí quản lý và chi phí vận chuyển sẽ gia tăng nhanh dẫn đến trung phí sẽ tăng dần và lợi suất giảm dần.

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Quy mô không đổi (nghiên cứu sản xuất trong giai đoạn ngắn hạn) (06/11)
Đường ngân sách (06/11)
Thặng dư tiêu dùng (06/11)
Tổng sản lượng, sản lượng biên tế, và sản lượng trung bình (06/11)
Đường đẳng lượng (06/11)
Đường đẳng ích (đường cong bàng quan) (06/11)
Hiệu năng sản xuất đạt cao nhất (06/11)
Giá bán trên thị trường (07/09)
Chính sách ấn định giá trần (04/09)
Đường cầu đối trước xí nghiệp trong điều kiện độc quyền hoàn toàn (04/09)
Sử dụng chính sách thuế trong thị trường độc quyền (04/09)
Mức sản lượng tối đa hoá lợi nhuận (14/07)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
3
Tổng truy cập:
4.142.892