Loading...
Điều ước quốc tế về sở hữu trí tuệ
03/09/2016 - 2568 lượt xem

TỔ CHỨC THƯƠNG MẠI THẾ GIỚI

Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS)

TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ TUỆ THẾ GIỚI

Công ước thành lập Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (Công ước Stockholm)

Công ước Paris về bảo hộ sở hữu công nghiệp

Hiệp ước hợp tác sáng chế (PCT)

Hiệp ước Budapest về sự công nhận quốc tế đối với việc nộp lưu chủng vi sinh nhằm tiến hành các thủ tục về patent

Hiệp ước Washington về sở hữu trí tuệ đối với mạch tích hợp

Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Nghị định thư liên quan đến Thỏa ước Madrid về đăng ký quốc tế nhãn hiệu hàng hóa

Hiệp ước Luật nhãn hiệu hàng hóa

Công ước Berne về bảo hộ các tác phẩm văn học nghệ thuật

Công ước Rome về bảo hộ người biểu diễn, nhà sản xuất bản ghi âm và tổ chức phát sóng

Thỏa ước La Hay về Đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp

Hiệp định Lisbon về Bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ

Thỏa ước Nice về phân loại quốc tế hàng hóa và dịch vụ dùng để đăng ký nhãn hiệu

Thỏa ước Vienna về phân loại quốc tế các yếu tố hình của nhãn hiệu

Thỏa ước Locarno về phân loại quốc tế cho kiểu dáng công nghiệp

Thỏa ước Strasbourg về phân loại sáng chế quốc tế

Công ước quốc tế về bảo hộ giống cây trồng mới

ASEAN

Hiệp định khung ASEAN về hợp tác sở hữu trí tuệ (PDF)

ASEAN Economic Community Blueprint (PDF)

ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership Agreement (PDF)

ASEAN - Australia - New Zealand Free Trade Agreement (IP provisions) (PDF)

HIỆP ĐỊNH SONG PHƯƠNG

Hiệp định song phương Việt – Mỹ (BTA) (PDF)

Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ giữa Việt Nam và Mỹ (phần sở hữu trí tuệ) (PDF)

Hiệp định Việt Nam – Thụy Sỹ về bảo hộ sở hữu trí tuệ và hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (PDF)

Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản (phần sở hữu trí tuệ) (PDF).

 
Your name
Your email
Friend's email
Mail Subject
Content
CÁC TIN TỨC KHÁC:
Nguyên tắc đối xử quốc gia (NT) và đối xử tối huệ quốc (MFN) (03/09)
Cơ quan giải quyết tranh chấp (DSB) thuộc WTO và Trung tâm trọng tài & hòa giải thuộc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) (03/09)
Hiệp định về các khía cạnh liên quan tới thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (TRIPS) (03/09)
Quyền sở hữu trí tuệ trong TPP (03/09)
Sự khác nhau giữa TRIPS và các công ước về quyền sở hữu trí tuệ (03/09)
Những biện pháp nhằm đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại lãnh thổ các quốc gia thành viên của WTO (03/09)
Hệ thống pháp luật về sở hữu trí tuệ của Việt Nam những năm đầu gia nhập WTO (03/09)
Biện pháp dân sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (03/09)
Biện pháp hành chính và hình sự trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ (03/09)
Hết quyền sở hữu trí tuệ và cơ chế hết quyền sở hữu trí tuệ trong Hiệp định TRIPS (03/09)
Nội dung hợp đồng sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp (03/09)
Nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp (03/09)
Đồng chí Bùi Văn Dũng dự Hội nghị Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2012
Đang online:
9
Tổng truy cập:
4.148.385